14/04/2014 12:56
Obejmuje on wszystkich pracowników, studentów, żołnierzy, emerytów, a także ich rodziny. Najprawdopodobniej będziesz dodatkowo musiał przyłączyć się do systemu, mieszkając w Niemczech, aczkolwiek są od tego odstępstwa.   Sł... więcej